مرکزی برای کسب و کارهای بزرگ، صاحبان و متقاضیان کالا و خدمات در جهان

محصولات

خدمات

دیدگاه بین المللی

فروش تضمینی

مدیریت حساب

آخرین محصولات
آخرین درخواست های خرید
بیشترین تعداد پیشنهادات فروش
حداکثر تعداد درخواست خرید

طرح عضویت

معمولی
رایگان
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address
برنز
3100 $
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address
نقره
5100 $
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address
طلایی
7100 $
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address

کشورهای محل فعالیت