مرکزی برای کسب و کارهای بزرگ، صاحبان و متقاضیان کالا و خدمات در جهان

دیدگاه بین المللی

فروش تضمینی

مدیریت حساب

آخرین محصولات
آخرین درخواست های خرید
بیشترین تعداد پیشنهادات فروش

طرح عضویت

معمولی

رایگان
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • پیوندهای رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address

برنز

3100 $
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • پیوندهای رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address

نقره

5100 $
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • پیوندهای رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address

طلایی

7100 $
 • شماره تلفن ثابت
 • سیار
 • پست الکترونیک
 • پیوندهای رسانه های اجتماعی
 • لینک سایت
 • Address

کشورهای محل فعالیت